For a complete list or translations from Swedish to English, please contact me.

Selected Press

Göteborgs-Posten – ‘Lina Wilckens wants to innovate through design’ – As part of a series of articles on the top up-and-coming cultural talents, I was interviewed as the featured candidate in the design category. The article was published in west Sweden’s biggest newspaper 28/12/2017 as a feature that showcased 25 young talents from different fields within the cultural sector.

SVID Swedish Industrial Design Foundation – ‘Recipient of the Michael Treschow Scholarship wants to design innovative and sustainable solutions’ Official post and press material on Lina Wilckens receiving the scholarship in December 2017.

Interview for Nyckelviksskolan – Interview on my work and time at Nyckelvisksskolan: ‘”Tiden på Nyckelviksskolan kommer alltid vara en av mina bästa minnen. För mig var det en tid där jag fick lära mig många olika tekniker i metall, skulptur och måleri men även det svenska språket!”‘

Form Magazine 4/2017 – Featuring project lounge chair  un{common} with an image and excerpt from an interview with me: ‘”Under 1800-talet började kvinnor begära sociala, politiska rättigheter. Samtidigt uppkom ett behov i vetenskapen att legitimera kvinnoförtrycket. Gynekologin och gynekologstolen utvecklades. När man tittar på den så kan man konstatera att den knappt förändrats på 150 år. I dagens patientupplecelse reproduceras historien, kvinnor känner att de inte någon äganderätt över sin kropp. Jag har försökt skapa en ny gynekologstol, tillsammans med kvinnor.”‘

Form Magazine – The leading magazine for Scandinavian architecture and design commenting on my work on its webpage: ‘Det moderna tortyrinstrumentet – gynstolen – i sin kanske mest mondäna skepnad hittills.’

Konsten – Review of Konstfack’s degree show: ‘Den levda kvinnokroppen behandlas i flera verk. Lina Wilckens, kandidat i industriell design, ger i verket un{common} ett alternativ till den traditionella gynekologstolen. Wilckens loungestol ger kvinnor bekvämlighet i en utsatt situation samtidigt som den ger möjlighet att ta plats.’

Om Konst – Review of Konstfack’s degree show: ‘Lina Wilckens (Industridesign) ersätter gynekologbesökets vanmakt med värdighet för den som låter sig undersökas. Moralen sitter som bekant i formen.’

Better Shelter – about the project, exhibited at the Stockholm Furniture Fair 2016: ‘Pakistan: an origami, flatpack shelter that can be reshaped and redesigned for different needs. The outside material protects residents against the weather elements. The lining is made of wool, a material that can be sourced locally in Pakistan and could therefore create work opportunity for displaced persons in the area.’

Ames Studio – Video on a two-day light workshop with Philips Hue.

Ljuskultur – Featuring images of my group’s work and article on the workshop: Ljuskultur 11/2015

Byggkontakt – Article on the light workshop with Philips Hue: ‘Efter två dagars arbete med sina kreationer fick studenterna visa upp resultatet och berätta om arbetsprocesserna under ett seminarium för ett hundratal åhörare.’

Skärgårdsredaren – Article on project Aquair: ‘Den bil som enligt Anders Rosén lyckades lite bättre än de andra går under namnet Aquair. Den här studentgruppen gjorde en ganska fri tolkning av uppgiften att ta fram en farkost för godstransport. Aquair skulle bland annat kunna användas av Stockholm stad för provtagning, till exempel av luft och vatten, något som staden redan gör på andra sätt. Sedan skulle bilen kunna visa upp resultatet i realtid. Aquair skulle kunna vara en informationsplattform, helt enkelt, och upplysa medborgarna om luft- och vattenkvalitet. Men också informera om att dessa mätningar förekommer.’

Miljö & Utveckling – Article and pictures of project Aquair and other vehicle suggestions from the course: ‘Enligt Anders Rosén, universitetslektor på institutionen för farkost och flyg vid KTH, är vissa av projekten helt realiserbara. – Några av dem är absolut möjliga att förverkliga. Studenterna har fått lära sig att analysera olika verkliga situationer och problem. Det är analyserna som lett fram till de fordon som varit extra bra’